Die Individu

As die verwysingsraamwerk waarmee jy grootgeword het in duie stort, kan dit ‘n mens op persoonlike en interpersoonlike vlak in ‘n krisis dompel.

Die verklarings wat jy gehad het vir dinge wat gebeur (of nie gebeur nie), is