“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift.”
‒ Albert Einstein

Wie Ons Is?

 

Ons is ‘n netwerk van kreatiewe denkers wat vrylik gesels oor ons soeke na sin, mekaar met idees stimuleer en inspireer en hierdie lewe in die ‘nou’ as ‘n kosbaarheid uitleef. Hier gesels ons graag, maar ons luister ook graag na mekaar. Dit bring mee dat enigiemand sy of haar lewensvraagstukke in ‘n veilige omgewing kan deel.

Ons Visie, Missie En Waardes

 

Die Visie, Missie en Waardes soos goedgekeur en aanvaar op die Algemene Jaarvergadering van die NHN in 2013.

Ons Doelstellings

 

Oop Gesprek

 

 • Om deur oop gesprek krities na te dink oor menswees en ons plek in die kosmos, mekaar te ondersteun en kundige inligting te deel, akkommoderend met ander mense saam te leef en verantwoordelik met die omgewing om te gaan;
 • Om begrip vir ‘n diverse samelewing te bevorder op sowel die wetenskaplike as die spirituele terrein;
 • Om gesprek tussen verteenwoordigers uit verskillende dissiplines en die kunste te inisieer;
 • Om skakeling te vind met organisasies wêreldwyd wat soortgelyke doelstellings het;
 • Om ‘n begeleidende kennisskat te ontwikkel vir beide volwassenes en kinders, asook opleiding te verskaf waar nodig;
 • Om ‘n databasis van sprekers, publikasies, hulpbronne, programme en aktiwiteite, en mettertyd moontlik ook takke en takinligting op die webwerf te publiseer en in stand te hou;
 • Om saam te werk aan meer toepaslike en eietydse begrippe, woorde en metafore in die geestelike sfeer, asook ‘n verantwoordelike lewensfilosofie met bevrydende waardes soos respek, integriteit en verantwoordelikheid.

Sosiaal

 

 • Om mekaar in ons soeke na lewensin te ondersteun;
 • Om in mekaar se vreugde en leed te deel;
 • Om sosiale, politieke en ekonomiese geregtigheid te bevorder;
 • Om retreats/wegbreektye en werkwinkels te organiseer;
 • Om sosiale aktiwiteite te reël;
 • Om ‘n konstruktiewe bydrae tot die opheffing van gemeenskappe te maak.

Begeleiding

 

 • Om ondersteuningsdienste aan mense in belangrike lewensmomente te voorsien of te koördineer, soos by huwelike, kindergeboortes, begrafnisse en verassings

NHN Reglement

 

Die NHN is as ‘n Openbare Weldaadsorganisasie (PWO) geregistreer. Volgens die relevante statutêre vereistes van SARS is sekere wysigings aan die Reglement aangebring. Die Uitvoerende Komitee het intussen ook die dokument verfyn om dit meer gebruikersvriendelik te maak. Die Visie, Missie en Waardes is by die Jaarlikse Seminaar gewysig en verfyn, die finansiële jaar is verander om met die kalenderjaar saam te val en enkele toevoegings is onder finansies gemaak om dit met SARS se vereistes in lyn te bring. Die gewysigde dokument is by die Algemene Jaarvergadering aanvaar.
Vir die volle dokument. Kliek hier